تبلیغات
وبلاگ ساره - 580
تاریخ : دوشنبه 21 دی 1394 | 09:32 ب.ظ | نویسنده : محیا

اینان بر ستیزه جو و آزارگر خویش نام خدا نهاده اند

این است  خداپرستی قهرمانانه ی آنان!

اینان برای عشق ورزیدن به خدای خویش جز دار زدن انسان راهی نمیدانند!

فردریش نیچه  • paper | کـــارآفریــــن برتـــر | نـــرم افزار آزاد