تبلیغات
وبلاگ ساره - 694
تاریخ : دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 | 10:35 ب.ظ | نویسنده : محیا
,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان  جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

اگه یه وقت گناهی کردیم....
سریع بریم سرسجاده....
سریع بریم برای معذرت خواهی ...
بگیم
الهی الیک اشکو نفسا بالسو اماره
 (قسمتی از مناجات الشاکین )
میگه خدا میبینی درگیر چه نفس خطرناکی شدم...
میبینی چه بلایی سرم اورده ...
تا یه ذره میام خوب باشم همه چیزو خراب میکنه
هرچند تقصیر خودمه
تو که از من خسته نشدی خدا ؟
تو که ازم ناامید نشدی ؟

این درگه ما درگه نومیدی نیست

صد بار اگر توبه شکستی باز آ


,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان  جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال  • paper | کـــارآفریــــن برتـــر | نـــرم افزار آزاد